Konsultējam darbā ar bīstamām kravām

Konsultējam uzņēmējus visos ar ADR kravām saistītajos jautājumos

Sertifikāts
Instrukcijas
Konsultācijas
Atskaites

Informācija par ADR kravām

Lai uzzināt vairāk par bīstamām kravām, lūdzu sazinieties ar mums.

Kas ir bīstamā krava?


Bīstamā krava — krava, kura savu īpašību dēļ pārvadāšanas vai ar to saistītas pagaidu uzglabāšanas procesā var izraisīt sprādzienu, ugunsgrēku, cilvēku vai dzīvnieku bojāeju, saslimšanu, saindēšanos, apstarošanu vai apdegumus, īpašuma bojājumus vai radīt kaitējumu videi.

1. klase - Sprāgstošas vielas un izstrādājumi
2. klase - Gāzes
3. klase - Viegli uzliesmojoši šķidrumi
4.1.klase - Viegli uzliesmojošas cietas vielas
4.2 klase - Pašuzliesmojošas vielas
4.3 klase - Vielas, kuras saskarē ar ūdeni izdala viegli uzliesmojošas gāzes
5.1 klase - Oksidējošas vielas
5.2 klase - Organiskie peroksīdi
6.1 klase - Indīgas vielas
6.2 klase - Infekciozas vielas
7. klase - Radioaktīvi materiāli
8. klase - Korozīvas vielas
9. klase - Pārējās bīstamās vielas un izstrādājumi
Papildus vispārējām prasībām, kas ir saistītas ar autopārvadājumiem, uzņēmumam ir nepieciešams Bīstamo kravu drošības padomnieks autopārvadājumu jomā, autovadītāji kuri sekmīgi nokārtoja eksāmenu par īpašajām prasībām, kas jāievēro bīstamo kravu pārvadāšanas laikā un attiecīgais transporta līdzeklis.
Visiem komersantiem, kuru darbība ir saistīta ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu un autoceļiem. Tie ir komersanti, kuri bīstamās kravas:
- klasificē
- iepako
- marķē
- aizpilda transporta dokumentus
- nosūta
- iekrauj vai izkrauj
- pārvadā

Mūsu pakalpojumi

Mēs konsultējam komersantus visos ar bīstamo kravu pārvadāšanu saistītajos jautājumos.
Instrukcijas

Izstrādājam instrukcijas par darbībām ar bīstamām kravām

Darbinieku instruktāža

Instruējam komersanta darbiniekus par darbībām ar bīstamo kravu

Komersanta uzraudzība

Uzraugam un pārbaudam komersanta darbības atbilstību bīstamo kravu pārvadājumos

Gada pārskats

Sagatavojam un iesniedzam uzņēmuma gada pārskatu par bīstamo kravu pārvadāšanu

Zīņojumi par negadījumiem

Sagatavojam ziņojumus par negadījumiem, kas radušies ar bīstamo kravu

Transportlīdzekļu apzīmēšana

Konsultējam komersantu transportlīdzekļu apzīmēšanā ar transporta bīstamības zīmēm

Vai Jūsu uzņēmumam ir nepieciešams drošības padomnieks?

Mūsu komanda sastāv no sertificētiem bīstamo kravu pārvadājumu drošības padomniekiem ar pieredzi dažādās bīstamo kravu pārvadājumu jomās.

Mūsu pakalpojumu cenas

Sazinieties ar mums lai vairāk uzzināt par mūsu pakalpojumiem
un noslēgt sadarbības līgumu

ADR I

Konsultācijas tikai
kad ir ADR kravas

Sertifikāts
Instrukcijas
Gada atskaite
Ziņojumi par negadījumiem
mēneša maksa no 20 Eur

Noslēgt līgumu

ADR II

Ja uzņēmumam ir 20 un vairāk
ADR kravas
mēnesī

Sertifikāts
Instrukcijas
Gada atskaites
Ziņojumi par negadījumiem
Komersanta uzraudzība
mēneša maksa no 100 Eur

Noslēgt līgumu

Noslēgt sadarbības līgumu!

Lūdzu aizpildiet formu, mēs sagatavosim sadarbības līgumu un sazināsimies ar Jums.


Mūsu kontakti

Telefons

Jūs varat sazinaties ar mums pa telefonu +371 22 32 88 77

e-pasts

Rakstiet mums uz e-pastu info.adr24@gmail.com